top of page
Werkwijze JUST rocks.png

Privacyverklaring & Voorwaarden

Op deze pagina vind je de privacyverklaring die van toepassing is op de dienstverlening van JUST. Daarnaast kun je de algemene voorwaarden en disclaimer inzien door het PDF bestand onderaan deze pagina te downloaden.

  • Facebook
  • LinkedIn

Privacyverklaring

Privacyverklaring JUST verzamelt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verzameld:

• Voor- en achternaam;
• Adres;
• Postcode en woonplaats;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Relevante informatie t.b.v. de voortgang van de behandeling;
• Toestemmingsverklaring (indien nodig) t.b.v. overleg met een arts/behandelaar.

JUST verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over wijzigingen van diensten;
• T.b.v. de voortgang van de behandeling;
• Te mogen overleggen met een arts/behandelaar (indien nodig);
• JUST verwerkt de persoonsgegevens ook vanuit wettelijk verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden 15 jaar zorgvuldig bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@justdenkenvoelenwillen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. JUST zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
JUST neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Just Hamming, info@justdenkenvoelenwillen.com.

Download de algemene voorwaarden en disclaimer via de button.

bottom of page