top of page
Werkwijze JUST rocks.png

Coaching Ondernemer

Jouw ondernemersvraag staat centraal en daarbij help ik je bij het vinden van antwoorden op je ondernemersvragen. Ik werk volgens een oplossingsgerichte coachstijl. Door goed te luisteren en richtinggevende vragen te stellen help ik je bij het vinden van je eigen antwoorden. Op die manier blijf jij eigenaar van je ondernemersproces en sluiten de oplossingen aan bij je onderneming maar vooral ook bij wie jij bent. Op weg naar een voor jou betekenisvolle onderneming.

  • Facebook
  • LinkedIn

Stapsgewijs naar verandering in jouw onderneming

Veranderen, écht veranderen, is een proces dat tijd kost. Zie het als een reis die je gaat maken. We beginnen de reis door op zoek te gaan naar wat jou drijft om te ondernemen. Wat betekent ondernemen voor jou en waar denk jij je voldoening te vinden?

Om hier voor jezelf een eerlijk antwoord op te kunnen geven, heb je je eerst te ontdoen van alle verplichtingen van dit moment. In de dagelijkse praktijk lukt dat vaak om allerlei reden niet, maar gelukkig beschikken wij als mensen over een rijke fantasie en kunnen we onze verlangens dromen. Vanuit die droom gaan we op zoek naar wat realistisch is en wat nog niet is maar misschien wel kan.

Zo beschik je over kwaliteiten en talenten. Van een aantal maak je gebruik, van sommige misschien niet. We gaan op zoek naar het complete plaatje: Wie jij bent als mens en wie wil jij zijn? Waar liggen jouw kwaliteiten en waar liggen nog uitdagingen? Welke kwaliteiten van jou zien mensen uit jouw omgeving die jezelf niet ziet? 

 

We hebben allemaal onze blinde vlekken waarin vaak nog zoveel moois verborgen ligt. Het is belangrijk om je potentieel maximaal te benutten en datgene los te laten waar je geen voldoening meer uithaalt.

Puzzel2.jpg

'Uit chaos
ontstaat structuur.'

Naar een onderneming met betekenis

Just63.jpg

De wil om te veranderen kan soms flink in de weg worden gezeten door de waan van alle dag. De angst voor geldzorgen vormt voor veel mensen vaak een belangrijke drempel om niet te veranderen. Toch is het de moeite waard om te onderzoeken van welke ankers, die de verandering in de weg zitten, je je hebt los te maken.

Alles loslaten hoeft niet in één keer, dat kan stapsgewijs. We bekijken welke stappen jij al hebt gemaakt en welke stappen er nog genomen dienen te worden. Vandaaruit zetten we een verantwoord traject uit met steeds de vraag; wanneer is het tijd voor welke stap en hoe ga je daar vorm aan geven?
 

We maken vooraf een coachplan met doelen waar we het samen over eens zijn. Tussentijds monitoren we regelmatig of we op de juiste weg zitten en stellen de koers indien nodig bij. Het resultaat; een eigen onderneming die staat ten dienste van jou als ondernemer en niet andersom!

Neem vrijblijvend contact op. Het eerste kennismakingsgesprek is gratis.

bottom of page